FYZICKÉ OSOBY

 • Elizabeth Neale – opakovaná podpora

 • p. Stolarik a p. Foltýn – opakovaná podpora

 • ARTEL GLASS  LLC Karen Feldman – opakovaná podpora

 • P. R. Šandera RBIKE – opakovaná podpora

 • Mark and Helena Robinson – opakovaná podpora

 • p. M. Šimečková s rodinou – opakovaná podpora

 • JUDr. A. Nováková

 • p. Jiří Červenka – opakovaná podpora

 • p. Blanka Neudörflová - dar pro MŠ Beroun – opakovaná podpora

 • p. Petr Vrzal s rodinou - dar pro MŠ Beroun – opakovaná podpora

 • p. T. Večeřa

 • Ing. Z. Steiner + Sportovní klub Chyňava – 2018 běžecká sportovní akce - 3. ročník uspořádaná ve prospěch našeho zařízení, výtěžek z akce nám byl osobně předán p. Steinerem – opakovaná podpora

 • Mark Robinson, Statenice – opakovaná podpora

 • Eleanor Johnson, Praha – opakovaná podpora

 • manželé Doležalovi – opakovaná podpora

 • Lucie Lovásová

 • Markéta Švarcová – dar pro MŠ

 • Mgr. Marek Bejr, PhD.

 • Andrea Papírníková – Brigette Fashion Hořovice – opakovaná podpora

 • Ralph Howie, Praha – opakovaná podpora

 • Marcus Schulz

 • p. Monika Gorolová a kolektiv - finanční dar – opakovaná podpora

 • Václav Ejem Beroun

 • Michaela Zítková a kolektiv

 • Andrea Čeloudová a Petr Havránek – děkujeme za věcný dar - hygienické potřeby pro děti – opakovaná podpora

 • Dominique Bossan

©2020 www.ddmsberoun.cz

Vyhledávání