CHARAKTERISTIKA DD

Charakteristika DD

Náš dětský domov poskytuje péči dětem podle jejich individuálních potřeb a plní širokou škálu úkolů v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální podpory. Našim hlavním úkolem je zajistit péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Do dětského domova jsou obvykle umisťovány děti ve věku od 3 do 18 let. Dětský domov se řídí legislativou, zejména zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění. Naše zařízení je spádově koordinováno a dostává metodickou podporu od Diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny U Michelského lesa 222, Praha 4.

Budova dětského domova se nachází v sídlištní lokalitě města Berouna směrem na Plzeň. Kapacita zařízení je 30 dětí, děti jsou rozděleny do 4 skupin. S ohledem na prostorové podmínky není v současné době možnost přijímat děti do plné kapacity. Náš dětský domov se zaměřuje na poskytování péče dětem, které mají speciálně vzdělávací potřeby a narušené komunikační schopnosti.

Naším cílem je integrovat tyto děti do společnosti, podporovat jejich rozvoj a vytvářet prostředí, které podporuje jejich celkový rozvoj s ohledem na individuální míru a druh postižení. Chceme zkvalitnit jejich život a pomoci jim se úspěšně začlenit do společnosti prostřednictvím aktivit, které jsou přizpůsobeny jejich potřebám a možnostem s ohledem na jejich handicap.