KNIHOVNA

V našem SPC si lze zapůjčit odbornou literaturu. Knihovna je určena pro zaměstnance a klienty.

Za každý zapůjčený titul je vybírána vratná záloha ve výši poloviny pořizovací ceny publikace. Výpůjční doba je stanovena v délce 1 měsíce, po jejím uplynutí musí být prodloužena. Při výpůjčce je půjčující povinen poskytnou potřebné osobní údaje – jméno, adresa, tel. číslo.

SPC je vždy povinno vystavit doklad o výpůjčce a úhradě vratné zálohy, které se při vrácení publikace skartují.

Přehled aktuálních titulů ke stažení