ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Jídelníček od 29.05. - 02.06.2023

jidelnicek-29052023.pdf
  • Úplata za vzdělávání je hrazena s měsíčním předstihem a byla stanovena ve výši 450Kč.
  • Úplata za stravné je hrazena do patnáctého dne následujícího měsíce.
  • Nezaplacení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování je považováno za hrubé porušení školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do mateřské školy.
  • Celodenní stravu je možné odhlásit vždy minimálně den předem, a to do 13 hod formou SMS (tel. 601 566 502) nebo osobně u hospodářky školy. Není možno odhlásit jen jedno jídlo (oběd nebo svačinu) - vždy celodenní jídlo (viz. Školní řád).
  • Platby probíhají v hotovosti u mzdové účetní mateřské školy nebo platebním příkazem na účet školy. Č. ú. KB Beroun 12239131/0100.
  • Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů mezi 12-12:30hod., a to pouze první den nepřítomnosti. Dopolední svačina se domů s obědem nedává.
  • Přinášení vlastní stravy do MŠ není dovoleno.
  • Dlouhodobá nepřítomnost dítěte a plánované lékařské vyšetření nahlaste předem u paní hospodářky.
Cena stravování

cenik-stravneho.doc

Stravování dětí mateřské školy

Ceník:

finanční limit na potraviny pro dítě do 6-ti let (potravinový normativ) 21,40 Kč

cena přesnídávky a svačiny pro dítě do 6-ti let 8,30 Kč

finanční limit na potraviny pro dítě 7 let a více (potravinový normativ) 23,60 Kč

cena přesnídávky a svačiny pro dítě 7 let a více 10,20 Kč

Odběratel hradí příspěvek na režijní náklady na jeden žákovský oběd 9,40 Kč

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne 1.9.2022.