ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Jídelníček od 08.07. -12.07.

16_10_jidelnicek2023.pdf
  • Úplata za vzdělávání je hrazena s měsíčním předstihem a byla stanovena ve výši 450Kč.
  • Úplata za stravné je hrazena do patnáctého dne následujícího měsíce.
  • Nezaplacení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování je považováno za hrubé porušení školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do mateřské školy.
  • Celodenní stravu je možné odhlásit vždy minimálně den předem, a to do 13 hod formou SMS (tel. 601 566 502) nebo osobně u hospodářky školy. Není možno odhlásit jen jedno jídlo (oběd nebo svačinu) - vždy celodenní jídlo (viz. Školní řád).
  • Platby probíhají v hotovosti u mzdové účetní mateřské školy nebo platebním příkazem na účet školy. Č. ú. KB Beroun 12239131/0100.
  • Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů mezi 12-12:30hod., a to pouze první den nepřítomnosti. Dopolední svačina se domů s obědem nedává.
  • Přinášení vlastní stravy do MŠ není dovoleno.
  • Dlouhodobá nepřítomnost dítěte a plánované lékařské vyšetření nahlaste předem u paní hospodářky.
Cena stravování

cenik-stravovani.doc