O NÁS

Historie vzniku zařízení


O založení zařízení se zasloužil prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

Od září roku 1992 byl založen Národní institut pro neslyšící, se sídlem Beroun 3- Závodí Hostímská 703, jehož posláním bylo vytvořit a poskytovat speciální služby pro sluchově postižené, které mimo běžné školní vzdělávání nebyly v tehdejší České republice dostupné.

V lednu roku 1993 byl administrativně zřízen Institut pro neslyšící, Beroun – Závodí, Hostímská 703 zařazením do sítě školských zařízení MŠMT. V té době začalo naplno pracovat nejen Metodické centrum pro výzkum a výuku znakového jazyka, ale také Středisko předškolní výchovy pro děti s vadami sluchu a děti hluchoslepé. Bylo nutné zahájit depistáž týkající se výskytu hluchoslepých dětí v celé republice, protože Institut pro neslyšící měl v této odbornosti celorepublikovou působnost. V souvislosti s tím, zahájilo svoje aktivity také Speciálně pedagogické centrum, kde pracoval surdoped, tyfloped, psycholog a sociální pracovník.

Cílem mateřské školy pro hluchoslepé děti byla jejich příprava pro vstup do předškolního nebo školního zařízení - speciální mateřské nebo základní speciální školy pro děti s vadami sluchu nebo zraku. Již po nedlouhé době bylo možné konstatovat, že k září 1993 byly připraveny 3 děti pro vstup do některé z uvedených škol. Tento pohled byl však speciálně pedagogický a bylo dost obtížné jej obhajovat ekonomicky.

Od 1.7.2001 bylo zařízení zřízeno jako příspěvková organizace Středočeského kraje pod názvem Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, Beroun, Hostímská 0439.

Školské zařízení sdružovalo:


 • Speciální mateřskou školu internátní pro děti s více vadami
 • Internát
 • Speciálně pedagogické centrum
 • Metodické pracoviště znakové řeči

Dne 27.6.2005 došlo ke změně zřizovací listiny dodatkem č.1, kde zřizovatel Středočeský kraj přejmenoval název Speciální mateřské školy pro děti s více vadami, Beroun, Hostímská 0439 na Mateřskou školu speciální, Beroun, Hostímská 0439.

Příspěvková organizace sdružovala:


 • Mateřskou školu speciální
 • Internát
 • Speciálně pedagogické centrum
 • Metodické pracoviště znakové řeči

Dne 27.6.2007 došlo ke změně zřizovací listiny dodatkem č.2, kde zřizovatel Středočeský kraj změnil název příspěvkové organizace z Mateřské školy speciální, Beroun, Hostímská 0439 na Dětský domov a Mateřskou školu speciální, Beroun, Mládeže 1102, se sídlem Mládeže 1102, Beroun. Zařízení se přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor levého křídla budovy Střední zdravotnické školy v Berouně v na přelomu května a června 2007. Zařízení nese tento název doposud a poskytuje komplexní péči v bezbariérovém prostředí dětem s postižením sluchu, s postižením sluchu v kombinaci s dalším postižením a s narušeným komunikačním systémem.

Dodatkem č.4, ke ZL PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ze dne 27. 6. 2017 bylo zařízení přejmenováno na Dětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace, se sídlem Mládeže 1102/8, Beroun – Město, 266 01 Beroun.

Příspěvková organizace sdružuje:


 • Mateřskou školu §16, odst. 9 Školského zákona
 • Dětský domov
 • Speciálně pedagogické centrum
 • Školní jídelna - výdejna