PROJEKTY NA PODPORU ZAŘÍZENÍ

logo Klub pratel deti DD   Občanské sdružení podporuje naše zařízení již několik let. V poslední době byly finanční prostředky využity na psychoedukační činnosti pro děti nebo na vybavení DD. Děkujeme za jejich dlouholetou podporu.
logo Nadacni fond ALBERT  

Pravidelná podpora NF Albert v grantových žádostech již od roku 2018 pro děti sociálně znevýhodněné, s kombinovaným postižením a s narušenými komunikačními schopnostmi. Děkujeme za jejich dlouholetou podporu.

logo Nadacni fond spolecne kroky  

NF umožnil našemu domovu se zapojit do projektů Psychologická péče, Do života zdraví, Víkendové akce - personální výpomoc DD, Letní dětský tábor. Vážíme si možnosti zapojení se do nových aktivit pro děti z DD.

logo konto BARIERY   Konto bariéry nám vyhovělo v žádosti o nákup nové, kompenzační pomůcky pro neslyšícího chlapce. Děkujeme.
logo Vybor dobre vule - nadace Olgy Havlove   Díky projektové žádosti nám bylo umožněno zakoupit novou kompenzační pomůcku (sluchadla) pro neslyšícího chlapce z institucionálního zařízení. Děkujeme.
logo Nadacni fond Tipsport   NF Tipsport podpořil naše zařízení v grantové žádosti - POMOC COVID-19 NA BEROUNSKU. Opakovaná podpora.
logo CEPS   Společnost podpořila naše zařízení v projektové žádosti na nákup výpočetní techniky v roce 2020. V roce 2021 doučování dětí v DD.

Tomáš Slavata

  Děkujeme a s úctou shlížíme na neutuchající podporu, kterou během dlouhé a nelehké covidové pandemie věnuje pan Tomáš Slavata dětským domovům. I ten náš je jedním z nich. Moc Vám Tomáši, i celé Hromové partě, děkujeme
logo TANGO - daruj hracku   logo GLS   logo Vojenska akademie Vyskov   logo ONLINE4U

 

V roce 2014 se poprvé účastnilo naše zařízení projektu „Daruj hračku s Tangem a Českým rozhlasem“. Projekt přinesl radost mnoha dětem z našeho zařízení. Děkujeme mnohokrát všem Ježíškům, kteří pomohli splnit dětem s kombinovaným postižením svá přání, za krásnou atmosféru v Havlíčkově Brodě, všem lidem, kteří se podíleli, podílejí na megaprojektu, který má již svou historii. Nepochybně Pavlu Klempířovi a celému týmu lidí, kteří mají elán, energii, trpělivost a hlavně dobré srdce.

Projekt Milý Ježíšku - Vojtěch Paukner a Martin Kučera - http://milyjezisku.eu/cr - zapojením se do projektu Milý Ježíšku, získalo každé dítě z našeho zařízení osobní dárek od Ježíška pod stromeček. Děkujeme autorů tohoto projektu V. Paukner a M. Kučerovi za jejich nápad dát všem dětem šanci na dárek.Je vidět, že jejich projekt oslovil mnoho lidí s velkým srdcem v čele s autory projektu.

logo IKEA

IKEA projekt „SPOLU S VÁMI“ – zapojili jsme se do projektu a umístili jsme se na 2.místě. Přestože měl nárok na výhru pouze vítěz, oslovila nás společnost IKEA prostřednictvím svého zástupce a věnovala nám nepenižitý dar. Děkujeme společnosti, že naše zařízení obdarovala, přestože jsme nezvítězili.